THỜI GIAN LÀ VÀNG !!!!!!!!


LỊCH ÂM DƯƠNG

TIN TỨC ONLINE

hỗ trợ trực tuyến

 • (Hứa Ngọc Luyện)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và THPT ban hanhkèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011

  THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ...

  Chỉ thị số 3399/2009/CT-BGD&ĐT ngày 16/8/2010

  6171871 Thực hiện Chỉ thị số 3399/2009/ CT-BGD&ĐT ngày 16/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục Thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010- 2011. Thực hiện Quyết định số 907/ QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND Tỉnh Lạng Sơn. Về kế hoạch thời gian năm học 2010 - 2011 của Giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/8/2010 của UBND...